Samtale
’Den største gave du kan give et medmenneske, er din fulde opmærksomhed i samtale’.
Dalai Lama er ophavsmand til denne sætning,der kan fungere som en definition på samtaleterapi.

At høre hvad der bliver sagt, og ikke mindst hvad der ikke bliver sagt, er den første og største opgave terapeuten har i samtalen.

Samtalen sætter ord på problemer, tanker udveksles. Den fortrolige og fordomsfrie samtale leder os frem mod handlingsplaner og forståelse
for, hvordan vi kan tackle de ting, som tynger og nager os i hverdagen og måske gør os ude af stand til at handle hensigtsmæssigt mod os selv og vore medmennesker.

Kært barn har mange navne: coaching, terapi eller supervision er bare nogle eksempler,men grundlæggende er samtalen en fremragende indfaldsvinkel til at løse både små og store ubalancer i sjælen.
Emotionel Stress-Release (ESR):
Vi kommer alle ud for situationer, der sætter negative aftryk i vor hukommelse. Som et skræmmende monster kan en hændelse, et ord, ja, selv bare et fordømmende blik dukke op og hæmme handlekraft og evnen til at tænke klart.

Problemet kan ligge i fortiden eller nutiden, men også tanken om en samtale med chefen i næste uge, kan skabe frygt og usikkerhed.

Stress-release er en måde at få sat ord og afklaring på et hæmmende tankesæt.

Vi finder en vinkel på problemet, som du kan bruge, så situationen ikke er skræmmende
og altfortærende mere. 

En stress-release er fuldført, når dine følelser og tanker om problemet ikke mere synes overvældende og tyngende, og du oplever en følelse af ro og afklarethed over for det problem, som du før var tynget af.